Alapiskola

Gimnázium

 • Meghívó

  Kedves Szülők, kedves Diákok!
   
  Az iskolakezdés ideje hamarosan elérkezik...


  A Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont szeretettel meghívja diákjait és a kedves szülőket
  2014. szeptember 2-án (kedden) sorra kerülő tanévkezdésre.

  8:00 - 8:30          Gyülekező az egyházi iskola épületében
  8:45     Indulás a gútai Nagyboldogasszony Plébániatemplomba
  9:00              Ünnepi szentmise és tanévnyitó a gútai Nagyboldogasszony Plébániatemplomban
  10:00                      Az igazgatónő ünnepi beszéde

  Egyéb információ: az első nap az ünnepé - ruhában, lélekben.
  A szerdai nap már a tanulásé: reggel érkezés (esetleg napközibe), délelőtt tanulás, ebéd, délután napközi a kicsiknek.

  A találkozás reményében a tanárok nevében

  Decsi Katalin

  igazgatónő
 • A Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont és az iskola mellett működő Szülői Szövetség meghívja Önt és kedves családját

                  2014. június 26-án (csütörtökön) a

                             Tanévbúcsúztató

                                           gulyáspartira

   

  Helyszín: a gimnázium udvara

  1400 Gimi Kupa (tanárok, szülők, diákok labdarúgó tornája – Szabadidőközpont)

          1700          Tábori mise

          1800          Gyermekeink vidám műsora, gulyáskóstoló, táncház és karaoke

 • Játszóház

  Kedves Szülők!

  A gútai Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskolában folytatódik a gyermekek iskolakezdését  segítő foglalkozás.

  Az új találkozás időpontja: 2014. június 14. (szombat). Időpont: 9 órától 11 óráig.

  A foglalkozás szülői értekezlettel egészül ki. Kérjük a szülőket, hogy legalább az egyik szülő legyen jelen, hogy tájékozódjon az iskolakezdésről.

  A szülői értekezlet kezdő időpontja: 9:00

  Helyszín: az iskola épülete.

  Várjuk a közös találkozást!

   

  Decsi Katalin, igazgatónő

 • PAPÍRGYŰJTÉS

  Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 2014. június 12-13-án (csütörtök, péntek) papírgyűjtést szervezünk.

  Az említett napokon 14:00-tól 18:00 óráig lehet hozni a papírt.

 • A játszóház folytatódik

  31.05.2014

  Kedves Szülők!

  A gútai Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskolában   folytatódik a gyermekek iskolakezdését  segítő foglalkozás.

  Az új találkozás időpontja:

  2014. május  31. (szombat).

  A foglalkozást vezeti Puzsér Erika tanító néni.

  Időpont: 9 órától 12 óráig.

  Helyszín: az iskola épülete.

  Várjuk a közös találkozást!    Decsi Katalin, igazgatónő

 • 09.05.2014

  New photos were added to the album Anya csak egy van.

 • 05.05.2014

  New photos were added to the album ballagás.

 • M E G H Í V Ó

   

  A gútai Nagyboldogasszony Egyházi Gimnázium

  tisztelettel meghívja Önt

  2014. május  9 – én, pénteken a 2013/2014-es iskolaév

  végzős diákjainak ballagási ünnepségére.

  8:45 - Köszöntő a városházán (ballagó diákok és szüleik)

  9:15   Osztályfőnöki óra

  9:45    Ballagás az iskolában

  11:00 Szentmise a gútai Nagyboldogasszony Plébániatemplomban.

   

                            Szlovák Marián   Decsi Katalin

                                       iskolaesperes      igazgatónő

 •  

  A Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola alsó tagozatos diákjainak

  anyák napi műsora

  2014. május 9-én (pénteken) 16 órától lesz.

  Szeretettel várjuk a kedves szülőket, nagyszülőket!

   

  Helyszín: a helyi szövetkezet nagyterme

 • Édesanyámnak

  Ha csak egy virág volna,
  én azt is megkeresném,
  ha csak egy csillag gyúlna,
  fényét idevezetném.
  Ha csak egy madár szólna,
  megtanulnék a hangján.
  Ami csak szép s jó volna
  édesanyámnak adnám.

  (Létay Lajos)

  Isten éltesse az édesanyákat!

 • Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

  Az élő Jézus Krisztus, aki maga a feltámadás és az élet, növelje hitünket és adja meg a tiszta szív békéjét és örömét mindannyiunknak!

  Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

  Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont
 • Húsvéti szünet

  A húsvéti szünet időpontja az alapiskolában és a gimnáziumban a 2013/2014-es iskolaévben 2014. április 17-től 2014. április 22-ig.

  Iskolakezdés: 2014. április 23. (szerda)

   

  Egyházi óvoda - nyitvatartás: 2014. április 17-én (csütörtökön) AZ ÓVODA ÜZEMEL.

           2014. április 18-22. HÚSVÉTI SZÜNET

 • Háromnegyedévi értékelő konferencia

   

  A háromnegyedévi értékelő konferencia időpontja: 2014. április 16-án (szerda).

 • Színházi előadás

  A Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont diákjai (V.A - VIII.O) az "Én csak egy magyar vagyok" című előadáson vesznek részt 2014. április 15-én (kedden) a gútai VMK-ban a Teátrum Polgári Társulás előadásában.  Időpont: 11 óra.

 • Intenzív nyelvtanulás angol lektorok közreműködésével

  Angol hetek az egyházi iskolában

  Intenzív nyelvtanulás angol lektorok közreműködésével (napi 5-6 órában)

  Időpont: 2014. április 14-től április 16-ig

  Résztvevő osztályok: III.A, IV.A, V.A, VI.A

   

 • Nagyböjti lelkinap

  Uram, ne hagyd, hogy szégyen érjen, hisz segítségül hívlak téged."
                                                                           

  Húsvétra készülünk...

  - Nagyböjti  lelkinap -

  Időpont: 2014. áprils 10. (csütörtök)

  Osztályok: I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A, VI.A
   
  Program:
   
   Reggeli ima
   Filmvetítés  -  Húsvéti evangélium c. rajzfilm Máté evangéliuma alapján
   Balogh Károly perbetei lelkiatya elmélkedése 
   Kézműveskedés
   Gyónási lehetőség
   11.00: diákmise
   12.00: ebéd
   
 • Gyónási lehetőség

   
   

  "A bánat az igazság felismeréséből fakad"
  Thomas Stearns Eliot, 1888 -1965
   
  Kedves Diákok!
   

  Gyónásra és lelki beszélgetésre való lehetőség húsvéti ünnepek előtt:

   

  1.   2014. április 8-án (kedden) Marian atya a 2. óra után a kápolnában vár Benneteket

   

  2.   2014. április 6-án (vasárnap) 15.00 órától több lelkiatya jön gyóntatni a templomba.

   
                                            
                                            Éljetek a lehetőséggel!    

   

 • Színházfesztivál Dreams - Sueños - Träume – Sny – Rêves

  A Nagyboldogasszony Iskolaközpont 16 diákja Szántó Ivett tanárnő vezetésével Színházfesztiválon vesz részt Nyitrán, melyen angol nyelvű színházi előadásokat tekintenek meg.

  Helyszín: a Konstantín Filozófus Egyetem aulája

  Időpont: 2014. április 11. (péntek)

 • Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

  Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza

  Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

   

  v y h l a s u j e

  v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej správe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   

  Výberové konanie na obsadenie miesta

   

  riaditeľa

  Cirkevnej spojenej školy Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským, Brnenské nám. 15, 946 03 Kolárovo

  s organizačnými zložkami: Cirkevná základná škola s materskou školou s VJM

        a Cirkevné gymnázium s VJM

   

  Kvalifikačné predpoklady:

  • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť /telesná a duševná spôsobilosť/,
  • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
  • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
  • katolík, pobirmovaný, ak nie je slobodný – žijúci v platnom manželstve,
  • osobné a morálne predpoklady v duchu kresťanskej náuky a morálky,
  • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu a vytvárať duchovné spoločenstvo,
  • pozitívny vzťah k deťom a mládeži,
  • znalosť všeobecnej legislatívy a legislatívy pre cirkevné školstvo.

   

  Požadované doklady:

  • prihláška do výberového konania,
  • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný životopis,
  • doklad o pedagogickej praxe minimálne na 5 rokov – originál,
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – originál,
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – originál,
  • krstný list – originál,
  • sobášny list, ak uchádzač nie je slobodný – originál,
  • písomné odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej morálke a o živote uchádzača – originál,
  • koncepcia rozvoja  cirkevnej školy (písomne) a duchovno-výchovný program školy (písomne),
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. - 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

   

  Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať alebo doručiť osobne najneskôr do 24. apríla 2014  na adresu:

   

  Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza

  Arcibiskupský školský úrad

  Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

  Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy.

  Obálku je potrebné označiť heslom:

  „Výberové konanie CSŠ Kolárovo – neotvárať“

   

  Mgr. Ing. Ján Hallon

  riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu Trnava

  V Trnave, 27. marca 2014

   

   

   

   

   

Seite:

Aktuelles

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola Panny Márie
  Brnenské námestie č. 15, 946 03 Kolárovo
 • +421 x 35 777 5 341

Fotogallery