Alapiskola

Gimnázium

 • Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

  Az élő Jézus Krisztus, aki maga a feltámadás és az élet, növelje hitünket és adja meg a tiszta szív békéjét és örömét mindannyiunknak!

  Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

  Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont
 • Húsvéti szünet

  A húsvéti szünet időpontja az alapiskolában és a gimnáziumban a 2013/2014-es iskolaévben 2014. április 17-től 2014. április 22-ig.

  Iskolakezdés: 2014. április 23. (szerda)

   

  Egyházi óvoda - nyitvatartás: 2014. április 17-én (csütörtökön) AZ ÓVODA ÜZEMEL.

           2014. április 18-22. HÚSVÉTI SZÜNET

 • Háromnegyedévi értékelő konferencia

   

  A háromnegyedévi értékelő konferencia időpontja: 2014. április 16-án (szerda).

 • Színházi előadás

  A Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont diákjai (V.A - VIII.O) az "Én csak egy magyar vagyok" című előadáson vesznek részt 2014. április 15-én (kedden) a gútai VMK-ban a Teátrum Polgári Társulás előadásában.  Időpont: 11 óra.

 • Intenzív nyelvtanulás angol lektorok közreműködésével

  Angol hetek az egyházi iskolában

  Intenzív nyelvtanulás angol lektorok közreműködésével (napi 5-6 órában)

  Időpont: 2014. április 14-től április 16-ig

  Résztvevő osztályok: III.A, IV.A, V.A, VI.A

   

 • Nagyböjti lelkinap

  Uram, ne hagyd, hogy szégyen érjen, hisz segítségül hívlak téged."
                                                                           

  Húsvétra készülünk...

  - Nagyböjti  lelkinap -

  Időpont: 2014. áprils 10. (csütörtök)

  Osztályok: I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A, VI.A
   
  Program:
   
   Reggeli ima
   Filmvetítés  -  Húsvéti evangélium c. rajzfilm Máté evangéliuma alapján
   Balogh Károly perbetei lelkiatya elmélkedése 
   Kézműveskedés
   Gyónási lehetőség
   11.00: diákmise
   12.00: ebéd
   
 • Gyónási lehetőség

   
   

  "A bánat az igazság felismeréséből fakad"
  Thomas Stearns Eliot, 1888 -1965
   
  Kedves Diákok!
   

  Gyónásra és lelki beszélgetésre való lehetőség húsvéti ünnepek előtt:

   

  1.   2014. április 8-án (kedden) Marian atya a 2. óra után a kápolnában vár Benneteket

   

  2.   2014. április 6-án (vasárnap) 15.00 órától több lelkiatya jön gyóntatni a templomba.

   
                                            
                                            Éljetek a lehetőséggel!    

   

 • Színházfesztivál Dreams - Sueños - Träume – Sny – Rêves

  A Nagyboldogasszony Iskolaközpont 16 diákja Szántó Ivett tanárnő vezetésével Színházfesztiválon vesz részt Nyitrán, melyen angol nyelvű színházi előadásokat tekintenek meg.

  Helyszín: a Konstantín Filozófus Egyetem aulája

  Időpont: 2014. április 11. (péntek)

 • Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

  Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza

  Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

   

  v y h l a s u j e

  v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej správe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   

  Výberové konanie na obsadenie miesta

   

  riaditeľa

  Cirkevnej spojenej školy Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským, Brnenské nám. 15, 946 03 Kolárovo

  s organizačnými zložkami: Cirkevná základná škola s materskou školou s VJM

        a Cirkevné gymnázium s VJM

   

  Kvalifikačné predpoklady:

  • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť /telesná a duševná spôsobilosť/,
  • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
  • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
  • katolík, pobirmovaný, ak nie je slobodný – žijúci v platnom manželstve,
  • osobné a morálne predpoklady v duchu kresťanskej náuky a morálky,
  • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu a vytvárať duchovné spoločenstvo,
  • pozitívny vzťah k deťom a mládeži,
  • znalosť všeobecnej legislatívy a legislatívy pre cirkevné školstvo.

   

  Požadované doklady:

  • prihláška do výberového konania,
  • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný životopis,
  • doklad o pedagogickej praxe minimálne na 5 rokov – originál,
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – originál,
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – originál,
  • krstný list – originál,
  • sobášny list, ak uchádzač nie je slobodný – originál,
  • písomné odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej morálke a o živote uchádzača – originál,
  • koncepcia rozvoja  cirkevnej školy (písomne) a duchovno-výchovný program školy (písomne),
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. - 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

   

  Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať alebo doručiť osobne najneskôr do 24. apríla 2014  na adresu:

   

  Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza

  Arcibiskupský školský úrad

  Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

  Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy.

  Obálku je potrebné označiť heslom:

  „Výberové konanie CSŠ Kolárovo – neotvárať“

   

  Mgr. Ing. Ján Hallon

  riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu Trnava

  V Trnave, 27. marca 2014

   

   

   

   

   

 • Diákok zarándoklata Sasvárra

  A Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont tanulói (VIII.A - VIII.O) 2014. április 10-én (csütörtökön) zarándoklaton vesznek részt Sasváron (Šaštín) Szlovák Marián atya vezetésével. A program részeként ellátogatnak Nagyszombatba, ahol Kiss Róbert vikárius úr fogadja őket.

 • Zarándoklat Sasvárra

  A Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont tanári kara 2014. április 4-én zarándoklaton vesz részt Sasváron (Šaštín).

 • Igazgatói szabad

  A Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont igazgatósága értesíti a szülőket és a diákokat, hogy

  2014. április 4-én (pénteken)

  igazgatói szabadot

  rendel el a gimnáziumban, az alapiskolában és az óvodában.

 • Írásbeli érettségi vizsga

  2014. március 18. Szlovák nyelv és szlovák irodalom

  2014. március 19. Angol nyelv

  2014. március 21. Magyar nyelv és irodalom

 • PAPÍRGYŰJTÉS

  PAPÍRGYŰJTÉS

  Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 2014. március 12-től 2014. március 14-ig papírgyűjtést szervezünk.

  Az említett napokon 14:00 órától 18:00 óráig lehet hozni a papírt.

 • Aktualisierung der Daten

  07.03.2014 Daten vom Software aScAgenda wurden aktualisiert
 • „A szándék mérettetik meg, nem az adomány.“
  ( Gotthold Ephraim Lessing )  Tisztelt Szülők és Iskolabarátok!

  Jövedelemadójuk 2%-ával támogathatják a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Alapszervezetét.
  Nyomtatványok az iskola épületében igényelhetők, illetve az iskola Facebook (csoport) oldaláról letölthetőek.
  Adományaikat előre is köszönjük!

 • A gútai Egyházi Alapiskola és Gimnázium nagy szeretettel értesíti a tanulókat, hogy a
  DIÁKBÁL

  2014. február 20-án 
  (csütörtökön)
  kerül megrendezésre a Caretta étteremben.

   
 • A gútai Egyházi Óvoda, Alapiskola és Gimnázium mellett működő SZMSZSZ meghívja Önt és kedves családját a 

  SZÜLŐK BÁLJA

  2014. március 1-én  19.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a Florián étteremben.

  A jó hangulatról a Hollósy Band gondoskodik.

  Program:

  20.00   Nyitótánc

  21.00   Vacsora

  00.00   Tombolahúzás

  Belépődíj: 16 euro

  Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!

  Jegyelővétel:   035/777 53 40

       0911/413 494

 • Félévi szünet

   

  A 2013/2014-as iskolaévben a félévi szünet időpontja: 2014. február 3. (hétfő).

 •          Sítúra

  A 2013/2014-es tanévben a sítúra időpontja: 2014. február 2-7.
  Helyszín: Skalka pri Kremnici, Hotel Minciar

Seite:

Aktuelles

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola Panny Márie
  Brnenské námestie č. 15, 946 03 Kolárovo
 • +421 x 35 777 5 341

Fotogallery