• Története

    • A gútai Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium története

      

     A Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű 8-éves Egyházi Gimnázium Gútán, Dél Szlovákia 11 ezer lakosú mezővárosában székel. Többségben élnek itt a  magyar nemzetiségű, katolikus hitvallású lakosok. Az 1989-es bársonyos forradalom lezajlása után, Szlovákiában lehetőség nyílt egyházi iskolák alapítására. Ezt felismerve született meg a gondolat, hogy eme kisvárosnak is lehetne ismét egyházi iskolája, hiszen Gútán  vannak hagyományai az egyházi oktatási intézményeknek.  Ezt a hagyományt követve a Pozsony-Nagyszombati Érseki hivatal jóváhagyta Gúta városának iskolaalapítási javaslatát. Személyesen Harsányi Imre, akkori polgármester és Takács Zsuzsanna, a gimnázium első igazgatónője kezdeményezték a gimnázium alapítását.

             1992. szeptember 1-jén megnyitotta kapuját  Gúta 8-éves egyházi gimnáziuma. Ez hatalmas fordulópont volt a város életében, hiszen általa sikerült letenni az alapjait egy majdani hitbeli, magyarságában tudatos közösségnek, mely által szélesedhet a város kulturális és tudományos élete és a helyi hagyományok megőrzésében és továbbadásában is fontos szerepet vállal az intézmény. Ezen a történelmi napon Berkes Imre akkori iskolaesperes felszentelte az új iskolát és Nagyboldogasszonynak, a magyarok királynéjának oltalmába ajánlotta.

      Az iskola egy prímó és egy secunda osztállyal indította pályafutását, összesen 58 diákkal és 13 alkalmazottal.

     Azóta eltelt 20 év. Az elmúlt évek folyamán 5 iskolaigazgató váltotta egymást és összesen 268 diák érettségizett le a gimnáziumban.

     Diákok, pedagógusok jöttek, mentek. Közben változott a világ, változtak a feltételek, egy valami azonban állandó az iskola életében. A légkör. A szülő-pedagógus-lelkipásztor-diák négyes nagyon komoly és nagyon elszánt együttműködésre való törekvése, amit mi úgy szoktunk megélni a mindennapokban, hogy „családias hangulat“. Az egymásra fordított figyelem, a megértés,  az egymás elfogadása, a személyiség tisztelete, a szigor mögötti szeretet érvényesülése és a mindennapok ajándékaként  megélni  Isten jelenlétét.

      Ahogyan változik a világ, változik az iskola is. Szakosodás az idegen nyelvek oktatására, kiemelt informatika oktatás, aztán 2008 óta iskolaprogrammal egészül ki az oktató – nevelői munka. Folyamatos eszközbeszerzés, a legkorszerűbb oktatási módszerek és eszközök bevezetése és alkalmazása jellemzi a mindennapokat. Pedagógus továbbképzések, tanulmányi utak, kirándulások, rendezvények szervezése,  szakköri tevékenység, versenyekre való készülődés, lelki megújulás  szövi át az iskola légkörét.

     A változások nemcsak a fejlődésben mutatkoznak, hanem a gimnázium szerkezeti felépítésébe is aktívan beleszólnak. A 2008-ban kiadott új iskolatörvény módosítja a nyolcosztályos gimnáziumok felvételi lehetőségeit, megszabja a felvehető diákok létszámát az egyes kerületekben.  Így bizonytalanná válik a gútai nyolcéves egyházi gimnázium további sorsa.

     Az iskolavezetés, az iskolaszék és az alapító közös megegyezése alapján átalakulási folyamat veszi kezdetét. Megtörténik a gimnázium névváltoztatása és a négyéves gimnáziumi képzés bejegyzése az iskolahálózat renszerébe. A gimnázium 18. születésnapjára ajándékot kap az alapítótól. 2010 szeptemberében megszületik a „kistestvér“ a Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola. 2010. szeptember 1.-ével már nem a nyolcosztályos gimnáziumban nyílik első osztály, hanem az iskolakezdő hatéveseknek. Ismételten két osztály nyílik, hasonlóan, mint a gimnázium történetében. A 20 éves évforduló újabb fordulópont a változások tükrében. A 2012/2013-as tanévben elkezdi működését az egyházi óvodai osztály is.

     A gimnázium közben? Nem vész el, csak átalakul. A 8 – éves képzést felváltja a négyéves képzés. A tapasztalt rendszert valami új, ugyanakkor régi ismerős követi. Új, hiszen a diákok más feltételek mellett kerülnek felvételi  eljáráshoz. Már nem a kis negyedikesek írják a felvételi kérdésekre a válaszokat, hanem az alapiskola kilencedikes diákjaira vár a feladat. Régi ismerős, hiszen a feladat nem változik: értelmes, gondolkodó, hitében erős keresztény ifjúság nevelése és fölkészítése a főiskolai és egyetemi tanulmányokra.

     A folyamatosan változó világ újabb „hajtásokat, ágakat, oldalrügyeket“ hoz az iskola életében. Fejlett,  mély gyökerek nélkül nincs dús lombozat  és erős hajtás. Köszönet mindenkinek, aki a csemetét elültette, a gyökereket erősítette, fejlesztette! Köszönet mindenkinek, aki a múltban segített és segít  a mindennapokban is Isten tervének megvalósításában!

     Áldás szálljon minden emberre, ki gondolattal, szóval és  cselekedettel értünk és velünk van! Célunk Gútán a Nagyboldogasszony Iskolaközpont kialakítása Isten szolgálatára és az emberek javára.

                                                                                                                                                   Decsi Katalin, igazgatónő

     Gimnáziumunk eddigi igazgatói:

     • Mgr. Takács Zsuzsanna 1992 - 1995
     • Ing. Juhász István 1995 - 1998
     • Mgr. Baráth László 1998 - 2000
     • PaedDr. Priskin Zoltán 2000 -2009
     • Mgr. Decsi Katalin 2009 -